Bitcoin Gold (BTG) Çatallanma İşleminin Tamamlanması ve BTG Bakiyeleri Hakkında